csendes társaság

A csendes társaság elnevezés egyszerű fordítása a németnek, és nem is adja vissza a valódi jelentését. Találóbb lett volna a rejtett társaság elnevezés. A csendes társaságban ugyanis valaki (a csendestárs) úgy vett részt más vállalatában, hogy ennek üzleti eredményében – legalábbis a nyereségben – részesedett, kifelé azonban nyilvános tagként nem jelentkezett, a vállalat kötelmei pedig egyedül a vállalat tulajdonosát jogosították vagy kötelezték (az 1930. évi 5. törvénycikk 115. §-a szerint). A csendes társaság nem olyan tiszta esete volt a társasági jogviszonyoknak, mint a többi kereskedelmi társaság, mégis szükség volt rá, mert ha nem lett volna szabályozva, akkor jelentős összegű ún. lusta tőkét tartott volna távol a vállalkozásoktól.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 101., 107. o.

Relációk