preambulum

Preambulum az Alaptörvény módosításának tervezetében, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvényben alkalmazható. Az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotott törvény preambulumot tartalmaz. A preambulumban ismertethető a szabályozás előzménye, indoka és célja, valamint rögzíthető olyan elvi, elméleti tétel, amelyet a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni. A preambulumot a törvénytervezet első szakasza előtt, szerkezeti egységeken kívüli szövegként kell megjeleníteni. A preambulumban nem rögzíthető a törvény részletes tartalma vagy annak megállapítása, hogy a törvény valamely uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja. A rendelet tervezete bevezető részt tartalmaz.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 51. §

Relációk