rendészet

A rendészet egyik széles körben elfogadott definíciója Szamel Lajos jogtudóstól származik. Eszerint a rendészet olyan állami tevékenység, amely a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartás megakadályozására és a megzavart rend helyreállítására irányul. Ez a fogalom a közrendet állítja középpontba.
A rendészetnek mára számos más fogalmi meghatározása is kialakult.
Berényi Sándor szerint a rendészet közigazgatási tevékenység, s mint ilyen, elsősorban olyan hatósági tevékenységnek minősül, amelynek célja a közbiztonság, a közrend jogilag szabályozott rendjének megóvása, fenntartása, a közreműködés a megsértett jogrend helyreállításában.
Finszter Géza szerint a rendészet a modern államban az a közigazgatási tevékenység, amelynek társadalmi rendeltetése a jogellenes emberi magatartásokból keletkező veszélyek elhárítása.
A modern rendészettudomány magyar képviselői a rendészetet általában a közigazgatás részének tekintik, és a rendészet központi fogalmának a közbiztonság védelmét tartják.

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [16. o.] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2016. [46-48. o.]

Relációk