önkormányzati természetvédelmi őr

Az önkormányzati természetvédelmi őr az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat – formaruhával ellátott, intézkedésre jogosult – tagja.
Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot a települési – a fővárosban a fővárosi – önkormányzat képviselő-testülete működtethet.
Az önkormányzati természetvédelmi őr a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosult és köteles:
– a területre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során,
– a területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személlyel szemben,
– a területen károsító vagy veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért, vagy ezzel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a területről származó és jogellenesen szerzett természeti vagy védett természeti érték megóvása érdekében
a Rend.tv.-ben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.
Az önkormányzati természetvédelmi őr a fentieken túl jogosult helyszíni bírságot kiszabni.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről [63. §] 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról [14. §]

Relációk