segédfelügyelő

A Rend.tv. szerint az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható, a törvényben felsorolt személyek (önkormányzati természetvédelmi őr, közterület-felügyelő, mezőőr, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet, halászati őr) jogszabályban meghatározott tevékenységét az önkormányzat alkalmazásában álló önkormányzati segédfelügyelő segítheti. A segédfelügyelő közalkalmazott vagy munkavállaló is lehet.
Segédfelügyelő az a büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, cselekvőképes, a feladata ellátásához előírt képesítési feltételekkel rendelkezik.
A segédfelügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik.
A segédfelügyelő közreműködése nem terjedhet ki a Rend.tv.-ben szabályozott intézkedésekre és kényszerítő eszközök alkalmazására. Ugyanakkor – kizárólag önvédelmi célból – vegyi eszközt, rendőrbotot és szolgálati kutyát tarthat magánál, valamint önvédelmi célból testi kényszert alkalmazhat.
A segédfelügyelő részére a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állítja ki.

Tudományterület:

Forrás:

Rend.tv. [4. §]

Relációk