menedékes

Menedékjogi szempontból a menekülők egyik csoportja.
A Met. szerint Magyarország menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki Magyarország területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet:
– az Európai Unió Tanácsa ideiglenes védelemre jogosultként elismert, vagy
– a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód – miatt elmenekülni kényszerültek.
A menedékes a menekültnél és az oltalmazottnál szűkebb körű jogosultságokkal rendelkezik.
A menedékes köteles:
– szálláshelyét, valamint annak megváltozását a menekültügyi hatóságnak bejelenteni,
– a menekültügyi hatósággal együttműködni,
– Magyarország jogszabályait megtartani,
– úti okmányának, személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét igazoló okmányának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

Tudományterület:

Forrás:

Met. [19-25. §]

Relációk