polgárőrség

A polgárőrség Magyarországon a rendszerváltás folyamatában kialakult, a civil önvédelmi szektor részeként az egyik legnagyobb létszámú és legsikeresebb szervezet.
A polgárőr szervezetek megalakulásának alapját az egyesülési jog képezi: ezek tehát általában civil (társadalmi) szervezetek. Ebből következően nem tekinthetők rendvédelmi szerveknek. Ugyanakkor a közrend és a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában szerepük kiemelkedő, kapcsolatuk a rendvédelmi szervekkel (elsősorban a rendőrséggel) szoros és erőteljes.
A Ptv. preambuluma (ünnepélyes bevezetője) szerint: „A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget.” Az Országgyűlés a Ptv.-t a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal való együttműködése kereteinek meghatározása érdekében alkotta meg.
A polgárőrséget szervezeti szempontból jelenleg a Ptv. szerint ún. polgárőr szervezetek alkotják.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [97-102. o.] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2016. [105-108. o.]

Relációk