sértetlenség

Sértetlenség az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy az az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát (letagadhatatlanságát) is, illetve az elektronikus információs rendszer elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható. A sértetlenség egyben a vállalati (szervezeti) értékeknek és elvárásoknak megfelelő pontosságot, teljességet és érvényességet is jelenti. Az informatikai rendszerek védelmének egyik célja a rendszerben kezelt adatok, valamint a rendszer elemeinek a sértetlenségének a megóvása, ezért ennek a kockázata a biztonsági osztályba sorolás egyik alapja. Az elektronikusan aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatok sértetlensége egyértelműen kimutatható.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §

Szerző:

Relációk