hibrid felhő

Hibrid felhő (Hybrid Cloud) a magán, közösségi és nyilvános felhők keveréke, az egyes felhők jellegzetességeinek a megtartásával. Több (belső és külső) szolgáltató esetén értelmezett. Technikai értelemben a különböző felhők a hibrid felhőben kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva az adatok és alkalmazások átjárhatóságát. Közigazgatásban a magán és közösségi felhők hibrid környezete vehető igénybe. Magánszférában jellemző a magán felhő szükség szerinti kiegészítése nyilvános elemekkel. A hibrid felhő a felhőszolgáltatótól való függetlenség megőrzésének egyik eszköze is. A hibrid felhő kombinálható a hagyományos infrastruktúrával is (a helyi adatközpont kapacitásának és szolgáltatásainak a kibővítésével). Az Office 365 rendszerben is egyaránt működhetnek helyi és felhőből elérhető szolgáltatások (pl. levelezés, csoportmunka szerverek). A vállalatok túlnyomó része jelenleg is hibrid felhőket üzemeltet. Kihívást jelent azonban az alkalmazások, adatok felhők közötti megosztása, közös kezelése.

Tudományterület:

Forrás:

Mell, P. – Grance, T.: The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145, 2011, (http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf) Orbán Anna: Számítási felhők az e-közigazgatásban – Egy versenyképes technológia közigazgatási alkalmazásának kérdései, Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból, 1. kötet, Budapest, 2015, 792-800. (http://real.mtak.hu/29094/1/6BBK_Orban_Anna.pdf)

Szerző:

Relációk