üzenet

A kommunikációs folyamatnak három nélkülözhetetlen eleme van, a küldő, a fogadó, és maga az üzenet. Az üzenet egy jelsorozat, adat, amit a küldő fél (adó) közölni kíván a fogadó féllel (vevővel). Az üzenet továbbítása kódolt formában valósul meg. A küldő oldalon történik az üzenet kódolása, majd a fogadó oldalon az üzenet dekódolása, visszafejtése. Az üzenethez kapcsolódó tevékenységek: az üzenet átvétele a feladótól, továbbítása címzettnek (vagy köztes harmadik személynek), az üzenetnek a címzett rendelkezésére bocsátása (az üzenet fogadása), az üzenet tárolása a címzett számára meghatározott időpontig, az üzenet titkosítása, valamint az üzenet titkosításának feloldása, a feladó vagy a címzett értesítése a kézbesítéssel kapcsolatos egyes tényekről, egyéb nyilatkozatok tárolása. Biztonságos kézbesítési szolgáltatás keretében a Magyar Posta biztosítja valamely elektronikus üzenet hiteles és igazolt kézbesítését, valamint a kézbesítési események megtörténtének igazolását.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 73-74., 82. §

Szerző:

Relációk