utógondozás

Egyfajta pszicho-szociális rehabilitációs tevékenység. Általában arra a tevékenységre utalva használják a fogalmat, amelyet valamilyen bentlakásos intézményes ellátásból kikerülő személy (pl. nevelőotthon, kórház, fogyatékosok otthona stb.) közösségbe integrálódásának, önálló élete kialakítása segítésének érdekében végeznek. A nevelésbe vétel megszüntetését, megszűnését követően folyik utógondozás, illetve, a gyermek családjába való visszailleszkedését elősegítendő végeznek utógondozó szociális segítőmunkát, valamint a fiatal felnőttnek az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást és a társadalomba való beilleszkedéshez történő segítségnyújtást is utógondozásnak nevezzük.

Forrás:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 5.§ zs), zsa), zsb) pontjai

Szerző:

Relációk