digitalizálás

A digitalizálás olyan eljárás, amely az analóg felépítésű információt számítástechnikai eszközök számára feldolgozható, digitális információvá alakítja át. A digitalizálás során az eredeti dokumentumról (szöveg, számadatsor, kép, hang, videó stb.) számítógép által feldolgozható digitális jel készül, digitalizáló eszközök segítségével. A digitalizálás célja leggyakrabban a dokumentum jobb hozzáférésének és állományvédelmének a biztosítása. A papír alapú dokumentumok digitalizálása (szkennelése) általában két részből áll. Az első lépés a dokumentum képének az előállítása, majd ezt követi a szövegfelismerés, amelynek eredménye egy szerkeszthető és kereshető szöveges állomány. A közigazgatásban a papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során biztosítani kell a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden – az aláírás vagy bélyegző elhelyezését követően az elektronikus másolaton tett – módosítás érzékelhető legyen.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 2. §

Szerző:

Relációk