adatvédelem (informatika)

Az adatvédelem informatikai értelemben az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlensége, integritása, használhatósága és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Jogi értelemben a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Az adatvédelem az információs önrendelkezési jogot és az információszabadságot érinti. Az Alaptörvény VI. cikke rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény határozza meg az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Tudományterület:

Forrás:

NAIH: Adatvédelmi értelmező szótár (URL: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. § Magyarország Alaptörvénye VI. cikk

Szerző:

Relációk