természetes személyazonosító adat

Természetes személyazonosító adat a természetes személy (polgár) egyértelmű azonosítását szolgáló, egyedileg a személyhez rendelt négy természetes személyazonosító (4T) adat, vagyis a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve. A természetes személyes adatok az adatvédelmi előírásoknak megfelelően bekerülnek az azonosító adatok (pl. ügyfélkapu, RKTA) regisztrációs nyilvántartásaiba. Az ügyfelek kikeresése, az adataik ellenőrzése a 4T adatok alapján zajlik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL), a központi idegenrendészeti nyilvántartásban (ISZL), illetve az elektronikus ügyintézést igénybevevő külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában (3. NYT).

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 4. §

Szerző:

Relációk