elektronikus dokumentumtár

Az elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás (KEÜSZ) feladata, hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelő és dokumentumkezelő szoftverei, illetve specifikus szakalkalmazásaik (szakrendszerei) számára elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, hiteles megőrzését illetve a tárolt iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és tartós értelmezhetőségét (olvashatóságát) lehetővé tevő szolgáltatásokat nyújtson. Az EDT részszolgáltatásai: az átmeneti tárolás (a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos dokumentumok tárolása), az elektronikus irattári szolgáltatás (az iratkezelési hierarchiába szervezett, metaadatokkal ellátott elektronikus dokumentumok késleltetett hozzáférésű, az értelmezhetőség hosszú távú fenntartását biztosító összefüggő irategyüttesek hiteles megőrzését lehetővé tevő szolgáltatás), valamint a tartós tárolás (dokumentumok hosszú távú, állomány szintű tárolása). Az EDT a Kormányzati Felhőben (KOF) elérhető tároló rendszerek szolgáltatásait használja.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 129-130. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk