árvaszék

A gyámügyi feladatok ellátásán a közigazgatási és bírói fórumok osztoztak mindaddig, amíg az 1877. évi XX. törvénycikk a gyámhatóságot végleg a közigazgatásra telepítette. A gyámügyi igazgatást első fokon a községek is gyakorolták (községi jegyző, közgyám). Első fokú gyámhatóságként a törvényhatóságok, rendezett tanácsú városok árvaszékei jártak el. A testületi szervként működő árvaszéknél a laikus ülnökök kivételével a tagoknak jogvégzetteknek kellett lenniük. Községi szintről a törvényhatósághoz, innen a közigazgatási bizottsághoz lehetett fellebbezni. A középszinten indult ügyekben viszont már kétfokú fellebbvitelre nyílott csupán mód.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 238., 245. o.

Relációk