beszolgáltatási kötelezettség

A II. világháború után a mezőgazdaságban gyakorlatilag két szabályozó eszközt alkalmaztak: a kötelező beszolgáltatást és a vetéstervek rendszerét. Ezeket az előírásokat is a helyi, megyei, illetve községi hatóságok ellenőrizték. Az ország kisparaszti gazdaságaira egyre súlyosabb beszolgáltatási kötelezettség nehezedett. 1946 nyarán már rendeletet hoztak a gazdaság büntetőjogi védelméről, amely szerint, ha valaki nem tett eleget beszolgáltatási kötelezettségének, 5 évig terjedő börtönbüntetést kaphatott. 1948-ra már meghaladták a parasztgazdaságok adóterhei az 1938-as szintet, ami 1953-ra megháromszorozódott. A fordulat évétől a kommunista vezetés nyíltan törekedett a magánföldtulajdon felszámolására, ennek egyik eszköze volt a súlyos beszolgáltatási kötelezettség megállapítása.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 589-590. o. Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 128-130. o.

Relációk