kiházasítás

Amennyiben a nő férje halálát követően újabb házasságot kötött, akkor a családi közös vagyonból kiházasítást kérhetett. A kiházasítás rendszerint női ruhákból és elsősorban a háztartáshoz szükséges ingó dolgokból tevődött össze. A kiházasítást a leány atyjától vagy attól kapta, akinek családatyai oltalma alatt állt. A házasság fennállása alatt a kiházasításhoz tartozó dolgok beleolvadtak a férj vagyonába, hacsak azok nem a nő kizárólagos használatára szolgáltak. A házasság megszűnésekor a férjnek vagy örököseinek kötelességük volt e vagyontárgyakat kiadni, illetve azok értékét megtéríteni. A nő a kiházasításhoz tartozó dolgokkal mint saját vagyonával rendelkezhetett. A családi vagyonközösség elve László uralkodása idején némiképp módosult, törvényeiben már felbukkantak a feleség vagyonának elkülönítését célzó rendelkezések. Az özvegyen maradt nőt már nemcsak a családi közös vagyon együttes birtoklása és a haszonélvezetijog illette meg, hanem férje vagyonából külön vagyoni ellátást igényelhetett.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 61., 68. o.

Relációk