rendezett tanácsú város

Az elsőfokú bírói joghatósággal felruházott mezővárosok utódai a rendezett tanácsú városok közvetlenül a megye alá tartoztak. A rendezett tanácsú városok a törvényhatósági jogú városok szervezetével voltak párhuzamba állíthatók, elsőfokú igazgatási, gazdálkodási jogkört kaptak. A városok fejlesztéséről szóló törvény (1912) alapján minden község és rendezett tanácsú város segélyezésben részesülhetett, ha felvette a magasabb fokozatú szervezetet és feladatkört. A városi szervezetben a harmadik községi fokozat, a rendezett tanácsú város – a testület megszűnésével és hatáskörének a polgármesterre történő átruházásával – 1929-ban megyei várossá alakult.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 248-249. o.

Relációk