becsületsértés

Latinul infamia. A becsület büntetőjogi védelmének körében a Csemegi-kódex a rágalmazás és a becsületsértés vétségét különbözteti meg. Megengedi a valóság bizonyítását (exceptio veritatis), védi a holtak emlékét is. Külön rendelkezik a sajtó útján elkövetett rágalmazásról, és elrendeli, hogy az ítéletet indokaival együtt ugyanannak a nyomtatványnak a jogerős ítélet kihirdetése után megjelenő első számának az első oldalán tegyék közzé, amelyben a büntetendő cselekményt elkövették. A becsület büntetőjogi védelmét a kódex bírálói nem találták kielégítőnek, és szorgalmazták a szabályok megváltoztatását, ami 1914-ben következett be. Kifogásolták, hogy a rágalmazás – amely sokszor becsületes ember meghurcolását eredményezi – büntetési tétele túlságosan alacsony (alapesetben 6 hónapig kiszabható fogház és pénzbüntetés, ha a sajtó útján történt, 1 évig terjedhető fogház és pénzbüntetés). A „párbajmánia” mérséklésének is egyik közvetett eszköze lenne a becsületsértésre és rágalmazásra kiszabható súlyosabb büntetés.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 157., 183. o.

Relációk