felségsértés

A király szent és sérthetetlen. A király azért szent, mert rászáll a korona szentsége, és felszentelt, ezért személyét a legnagyobb tisztelet illeti. A Tripartitum szerint a hűtlenség első és legfontosabb esete a felségsértés bűne, azaz ha valaki a fejedelem személyére kezet emel, fegyverrel vagy méreggel az élete ellen tör, vagy azok közé a falak közé, ahol a fejedelem tartózkodik, betör. További eset ha valaki nyilvánosan az alkotmány, a király és a korona közhatalma ellen támad és ellene szegül. Ezt az alkotmányos alapelvet az 1848. évi III. törvénycikk is megerősíti. A sérthetetlenség azt jelenti, hogy személyét a büntetőjog védi. A személye elleni bűntett felségsértés, és hűtlenségnek számít. Az 1867 utáni Btk. (1878. évi V. törvénycikk), valamint az 1913. évi XXIV. törvénycikk is büntette, és úgy, mint az 1848 előtti büntetőjogban a személy elleni bűntett felségsértésnek és hűtlenségnek számít.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 510-511. o.

Relációk