cégvezető

A cégvezető a gazdasági társaság olyan munkavállalója, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezetőt a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében nevezi ki a gazdasági társaság legfőbb szerve. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosíthat. A vezető tisztségviselőhöz hasonlóan a társaság folyamatos működését irányítja, így személyével szemben irányadóak a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok. A cégvezető feladatát munkaviszonyban, a vezető tisztségviselő utasításai alapján látja el, így felelősségére nem a vezető tisztségviselőkre irányadó szabályokat, hanem a munkajogi szabályokat kell alkalmazni. Az általános hatáskörű cégvezetők mellett a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy a legfőbb szerv felhatalmazása alapján az ügyvezetés kinevezhet a társaság telephelyein, illetve fióktelepein tevékenykedő, korlátozott hatáskörű cégvezetőket is.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:113. §, 3:116. § (2)], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [330-331.o.]

Relációk