elállás

Az elállás a szerződés egyoldalú megszüntetésének egyik esete. Az elállás a szerződést a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal – ex tunc – szünteti meg, ennek következtében az eredeti állapotot kell helyreállítani. Az eredeti állapot helyreállítása azonban csak akkor lehetséges, ha az elállási jogot (egyoldalúan) gyakorló fél nem csak visszaköveteli a másik fél által átvett szolgáltatást, hanem a maga részéről is kész és képes az eredeti állapot helyreállítására.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:213. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [264.-265.o.]

Relációk