biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni; a biztosítóval szerződő fél díjfizetésére köteles. A biztosítási jogviszony két részből áll, az első a kockázatviselés időszaka, mely a biztosítási esemény bekövetkeztéig (például egy gépjármű-biztosítás esetén ez az időszak a szerződéskötéstől a káresemény bekövetkezéséig) tart. A második szakasz a szolgáltatás teljesítésének időszaka, amely alatt a biztosító a szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz (leggyakrabban ez az adott biztosítási eseményhez kapcsolódó biztosítási összegek kifizetését jelenti). A biztosítási szerződésnek a biztosítási szolgáltatás szempontjából két típusa van: kárbiztosítás és összegbiztosítás. A szabályozás azonban diszpozitív, így előfordulhat, hogy a két fő típus keveredik egy adott biztosítási típusban, ilyen lesz például az egészségbiztosítási szerződések.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:439.§ (1)-(2) bek.

Relációk