ius retentionis

A viszonos kötelem lényege, hogy a feleket kölcsönösen terhelő szolgáltatások (szolgáltatás és ellenszolgáltatás) szorosan összefüggnek, így gyakori, hogy a szolgáltatások teljesítésére is a felek egyidejűleg kötelesek. A visszatartási jog ideiglenesen teremt a kötelezett számára mentesülést a saját szolgáltatásának (pl. ellenérték megfizetése) teljesítése alól (igényérvényesítést ideiglenesen kizáró kifogást: exceptio), és csak korlátozott terjedelemben, pusztán a másik fél szerződésszegése (pl. késedelem, hibás teljesítés) esetében, és legfeljebb a szerződésszegés fennállása alatt vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig gyakorolható.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:139. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [262.-264.o.]

Relációk