létesítő okirat

A létesítő okirat az alapítók jogi személy létrehozására irányuló szándékának írásbeli kifejezése. A létesítő okiratban a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni a jogi személy nevét, székhelyét, célját vagy fő tevékenységét, az alapítók nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, valamint az első vezető tisztségviselőt. A gazdasági társaság létesítő okiratát valamennyi tagnak alá kell írnia, valamint a létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és az egyesülés létesítő okirata a társasági szerződés, az egyesület, a részvénytársaság, az egyszemélyes részvénytársaság és a szövetkezet létesítő okirata az alapszabály, az alapítvány és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létesítő okirata az alapító okirat.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:5. §, 3:94. §, 3:95. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [54.o.]

Relációk