engedményezés

A kötelmi jogviszonyokban a jogutódlás bekövetkezhet a felek akaratán kívül (pl. halállal) vagy a felek akaratából, ügyleti úton. Az ügyleti úton való jogutódlási megállapodások közül amennyiben a jogosult személyében áll be változás, engedményezésről, ha pedig a főkötelezett személye változik, tartozásátvállalásról beszélünk.
Engedményezés alapján a jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át. Ehhez az átruházáshoz az átruházásra irányuló szerződés vagy más érvényes jogcím, valamint a követelés engedményezése szükséges. Az engedményes ezzel a szerződéssel a kötelezettel szembeni követelést illetően az engedményező helyébe lép.
Egy követelés akkor minősül engedményezhetőnek, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony, amiből a követelés fakad. A személyhez kötött szolgáltatások általában nem engedményezhetők (pl. a tartási vagy az életjáradéki szerződés).

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:193.§ (1) bek.; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [333.o.]

Relációk