örökbefogadás

Az örökbefogadás az örökbefogadó, annak rokonai és az örökbe fogadott gyermek között rokoni kapcsolatot létesít az örökbefogadott gyermek családban történő nevelkedése érdekében. Az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó szülő(k) vérszerinti gyermekének jogállásába kerül. Örökbe fogadni kiskorú gyermeket lehet. Nyílt az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő meghatározott, általa ismert örökbefogadó tekintetében járul hozzá az örökbefogadáshoz. Titkos az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő olyan módon járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri, vagy ha a szülő hozzájárulására a Ptk. szerint nincs szükség.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4:119.§ (1) bek.; Ptk. 4:125.§ (1) bek.; Ptk. 4:126.§ (1) bek.

Relációk