szindikátusi szerződés

A szindikátusi szerződés a gazdasági társaságok létesítését és egzisztálását érintő atipikus szerződés. Egy sajátos polgári jogi szerződés, amely szorosan kapcsolódik a társasági joghoz, ezért a szerződés értelmezése és a polgári jogi szabályok érvényesülése csak a társasági joggal szoros összefüggésben, ez utóbbinak prioritást adva képzelhető el. Az együttműködési kontraktusok sajátos válfaja, ugyanis a gazdasági társaság tagjai társaságon belül egymással szembeni kapcsolatukat, együttműködésüket és elvárásaikat szabályozzák ebben a szerződésben, amely a társasági szerződéstől független, önálló kontraktus. Nem csak a társasági jogban, hanem más jogterületeken is megjelenik: polgári jogban a közbeszerzési eljárások keretében megkötött konzorciumi megállapodások formájában vagy a versenyjogban versenyt korlátozó megállapodásként.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla: Atipikus szerződések, Opten Kiadó, Budapest, 2015., [224-235.o.]

Relációk