túlépítés

Túlépítésről akkor van szó, ha a tulajdonos a telekhatárán túl építkezik, és így az általa emelt építmény egy része a szomszédjának telkén fekszik. Ez az oka annak, hogy a Ptk. – szemben a ráépítéssel, ahol a ráépítő más földjére emel épületet – a túlépítés következményeit a szomszédjogok körében szabályozza. A túlépítés jogkövetkezményeinek megállapítása tekintetében a jog különbséget tesz aszerint, hogy a túlépítő személy jóhiszemű volt (azaz nem tudott és kellő körültekintés mellett sem kellett tudnia, hogy a telkén túl építkezett) vagy rosszhiszemű volt.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:28. § - 5:29. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.)

Relációk