ptk-n kívüli franchise szerződés

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó atipikus szerződések egyike, amely esetében szükséges a Ptk-n kívüli jelző használata, ugyanis a jogalkotó az új Polgári Törvénykönyv megalkotásával a franchise szerződés egyes elemeit kodifikálta és beemelte a magánjogi kódexbe, a továbbiakban pedig érintetlenül hagyta a szerződési konstrukciót. Ennek alapján a kódexben nem kodifikált szerződési jegyek tekintetében a franchise szerződés továbbra is atipikusként értékelendő. A szerződés és az általa kiépített hálózat lényege abban áll, hogy a franchise-átvevő a franchise-átadó útmutatása szerint (know-how) valamilyen szolgáltató vagy termelési tevékenységet végez, például a kulcsmásolásra kiépült franchise hálózatok vagy a fast fodd rendszerek esetében. További esete a franchisenak, ha a franchise-átvevő meghatározott terméket vagy termékcsaládot értékesít az átadó kereskedelmi neve, védjegye vagy márkajele alatt.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [332-376.o.]

Relációk