Honvédelmi Bizottmány

A képviselőház 1848. szeptember 22-én megválasztotta az ún. Honvédelmi Bizottmányt. A kilencfős Bizottmány már 27-én felhatalmazást kapott az országgyűléstől a miniszterelnök távollétében kormányzati feladatok ellátásához, melyet másnap kibővítettek minden olyan intézkedés megtételére, amit az ország állapota kíván. Október 8-án a képviselőház az ország kormányzatát a Bizottmányra ruházta mindazon hatalommal, mellyel egy ország teljhatalmú kormányának bírnia kell míg az ország normális állapotba kerül. Ezzel a Bizottmány az ország legfőbb kormányzati tényezőjévé vált. A Kossuth Lajos vezetetésével működő testület elsősorban a végrehajtó hatalmat gyakorolta, de emellett az államfői feladatokat is ellátta: például állami tisztviselők és katonai vezetők kinevezése. A Bizottmány mint kollegiális testület csak az országgyűlésnek tartozott felelősséggel. A Bizottmány az 1849. április 14-ei Függetlenségi Nyilatkozat kibocsátása és Kossuth Lajos kormányzóelnökké való választása, illetve a Szemere Bertalan vezette kormány május 1-jei kinevezésével fejezte be működését.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 174. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 213. o.

Relációk