hitbizomány

Különös intézkedés a hagyatékban a hitbizományi megkötés. Királyi kegyelemmel lehetett hitbizományt alapítani primogenitúra szerint az elsőszülött, illetve annak lemenői javára, majorátus alapján a legidősebb fiú, őt követőleg azonban nem az alapító esetleges elsőszülött fiától való unokája, hanem ezt megelőzően még élő ifjabb fia (majoresco) javára, s szeniorátus alapján a mindenkori legidősebb férfi családtag javára. Hazánkban az első forma volt az általános. Ennek hatásai ellen a nagybirtokos családokat a hitbizomány intézményeinek további konzerválásával kívánták védelmezni. Ezt a kérdést hasonló módon szabályozta az 1852. november 29-i ősiségi pátens és az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (I. rész 3. §) is. 1848 és a századforduló között hatszorosára nőtt a hitbizomány révén lekötött birtok, melyek alapítását csak a köteles rész korlátozta. Egyre nyilvánvalóbbá vált ezért a hitbizományi kötött birtok káros gazdasági és szociális hatása, de csak az 1936:11. tc. korlátozta az alapításokat, illetve a meglévők kiterjesztését.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 85. o.

Relációk