diéta

Latin szó, gyűlést, különösen országgyűlést jelent. A posztklasszikus latin nyelvben egy napi távolság értelmében használt dieta szó a középkor első felében germán nyelvi analógia hatására felvette a gyűlés, országgyűlés értelmet, a szokás vagy a törvény által meghatározott napon történő gyülekezést jelentve (ma is ilyen értelemben használatos Németországban a Bundestag szó). Magyarországi szövegekben a dieta a középkor végén jelenik meg gyűlés értelemben. Különböző körökre vonatkoztatva különböző gyűléseket jelölt. Országgyűlés értelemben Mátyás törvényei használták először (1478, 1481, 1486). A közbeszéd és a hivatalos nyelv is egyaránt egészen 1848-ig egyszerűen diétának mondta az országgyűlést. Ezen felül a vegyesházbeli királyok dieta névvel jelölték a tágabb királyi tanács, az egyházi és világi főurak gyülekezetét. Ugyancsak diétának neveztek egyéb határozatlan jellegű és összetételű politikai célú összejöveteleket és tanácskozásokat (pl.: II. Ulászló egyik oklevelében).

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. III. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 1. o.

Relációk