placetum regium

A királyi tetszvényjog (placetum regium) alapján tilos volt Magyarországon külön királyi engedély nélkül a pápától, a bíbornokoktól, a pápai bíróságtól származó és magyarországi javadalmakra, illetve peres ügyekre vonatkozó iratokat, bullákat, ítéletleveleket, idézéseket elfogadni, kihirdetni vagy éppen végrehajtani. E tilalom megszegői fej- és jószágvesztéssel bűnhődtek. A fordulat Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt következett be. 1404-ben elrendelte, hogy a pápa által kinevezett főpapok (a „bullások”, azaz akik pápai bullával kaptak kinevezést főpapi tisztségre) a király hozzájárulása nélkül Magyarországon javadalmat nem kaphatnak és nem is tarthatnak meg. Így Zsigmond megszüntette azt a korábbi gyakorlatot – a pápai rezervációs jogot -, amely a főpapi székek betöltésének jogát tulajdonképpen a pápának tartotta fenn. Ez a rendelet honosította meg a királyi tetszvényjogot, a placetum regiumot.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 144., 158. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 117-118. o.

Relációk