jogi személy

A jog által elismert, jogképességgel rendelkező személyegyesülés és/vagy vagyontömeg. A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. A jogi személy törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető. A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint a vezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie. Alapvetően a polgári jog fogalma, a szervezetek alapvetően polgári alanyi jogok és kötelezettségek hordozói. A közjogi jogi személyek általában polgári jogi személyek is, de fő rendeltetésük közcélú, és közjogi jogosítványoknak és kötelezettségeknek is alanyai. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:1-3:3. § 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról II. fejezet

Relációk