jóhiszemű eljárás elve

Jóhiszemű az, aki nem, illetve akinek kellő körültekintés tanúsítása mellett sem kell vagy kellene tudnia a látszattal ellentétes tényekről (valóságról). A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. A hatóság nem feltételezheti minden alap nélkül az ügyfél jogsértő magatartását, rosszhiszeműségét. A jóhiszeműség másik esetköre, amikor a Ket. a hatóság (ügyintézője) számára írja elő a jóhiszemű magatartás tanúsítását. Ennek megfelelően a hatóság jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát, jogos érdekét, ideértve a gazdasági érdekét szem előtt tartva jár el.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. és 6. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 12. o.

Relációk