biztosítási intézkedés

Célja, hogy a teljesítés jövőbeni veszélyeztetettsége esetén előzetesen, már a döntés jogerőre emelkedése, vagy a végrehajtás elrendelése előtt garantálja az eredményes végrehajtást azzal, hogy megakadályozza a kötelezettség fedezetéül szolgáló pénzösszeg, vagyontárgy végrehajtás előli elvonását. Ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, az erre okot adó körülmény felmerülésétől számított öt napon belül biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhető el. Az elsőfokú hatóság rendeli el, és a végrehajtást foganatosító szerv hajtja végre. A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha a pénzösszeget a végrehajtást foganatosító szervnél letétbe helyezték, vagy azt meghatározott cselekmény biztosítása érdekében rendelték el, és a kötelezett kétséget kizáró módon igazolja, hogy az önkéntes teljesítéshez minden szükséges előkészületet megtett, vagy elrendelésének oka egyébként megszűnt.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 143. §

Relációk