elektronikus dokumentum

Az eIDAS rendelet szerint: elektronikus dokumentum az elektronikus formában, különösen szöveg, hang-, képi vagy audiovizuális felvétel formájában tárolt bármilyen tartalom. Az elektronikus iratkezelési rendszerekre vonatkozó európai követelmény modell, a MoReq szerint egyszerűen ezek az elektronikus formában tárolt dokumentumok. A hagyományos dokumentum fogalmát kiegészítve kaphatjuk meg az elektronikus (vagy digitális ) dokumentum fogalmát. Itt a hangsúly az előállítás, tárolás, feldolgozás és megjelenítés elektronikus eszközeire helyeződik. Sokan csak a szövegszerkesztővel készített szöveges dokumentumokat tekintik elektronikus dokumentumnak, pedig azok az e-mailek, a táblázatok, a képek, a webes (HTML/XML), a multimédiás és az egyéb dokumentumok is. Az elektronikus dokumentumkezelés magába foglalja a dokumentumok teljes életciklusával kapcsolatos tevékenységeket (adatrögzítés, digitalizálás, módosítás, visszakeresés, összekapcsolás, aláírás; nyomtatás, archiválás, selejtezés stb.).

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 1. §, 46. cikk Orbán Anna: Dokumentumkezelés és tájékoztató rendszerek a közigazgatásban, BCE Közigazgatástudományi Kar, Budapest, 2006

Szerző:

Relációk