hitelesítés szolgáltató

A hitelesítés (bizalmi) szolgáltató a tanúsítványba foglalt nyilvános kulcs és a tulajdonos azonosító adatainak hiteles összekapcsolásáért felelős, a kommunikációban résztvevő felek mindegyike által hitelesnek tartott szervezet. A bizalmi szolgáltató egy vagy több bizalmi szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy. A nem minősített bizalmi szolgáltató csak fokozott biztonságú elektronikus aláírást bocsáthat ki. A minősített bizalmi szolgáltató olyan bizalmi szolgáltató, amely egy vagy több minősített bizalmi szolgáltatást nyújt, és amelynek minősített státusát a felügyeleti szerv jóváhagyta. A szolgáltatóknak az eIDAS szerinti minősített státusz megszerzését 2017. június 30-ig meg kell szerezni, amennyiben a minősített tanúsítványok kiadását és a minősített időbélyegzés szolgáltatást továbbra is nyújtani kívánják. Az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat a kormányzati hitelesítésszolgáltató nyújtja.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3., 14., 20-24., 32-34. cikk

Szerző:

Relációk