rendelkezés nyilvántartás

Rendelkezési nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), amelynek keretein belül a szolgáltató a természetes személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás lehetővé teszi a rendelkezések megtételét azonosítási, kapcsolattartási módok, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás (RÉR), valamint internetes és telefonos ügyintézés tekintetében. A nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat. Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyes megjelenés mellett tehető. Először minden esetben egy úgynevezett alaprendelkezést szükséges tenni bizonyos ügyintézésre vonatkozó alapinformációk megadásával (például hivatalos elérhetőségek, személyazonosítási módok), ezt követően van lehetőség további – elektronikusan vagy telefonon adott – rendelkezések és meghatalmazások rögzítésére.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 92. § Szolgáltatás honlapja (http://www.nyilvantarto.hu/Rendelkezes/) Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk