elektronikus kapcsolattartás

A hatóság írásban, a 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát, vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését elektronikus úton teszi meg. Alapértelmezésként az ügyfél szabadon választja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való elektronikus kapcsolattartás módját. Írásbelinek minősülő elektronikus út az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerek használata (pl. honlapon, mobil applikációval), a hitelesített iratok (pl. ÁNYK űrlapok) küldése biztonságos kézbesítés szolgáltatással. Szóbelinek minősül a hangkapcsolat útján (telefonon), valamint az egyéb elektronikus úton (pl. e-mail, SMS, chat, VoIP) történő kapcsolattartás (ha biztosított az ügyfél elektronikus azonosítása).

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 26. § 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól III. fejezet

Szerző:

Relációk