jegyző

A helyi önkormányzat, a képviselő-testület hivatalának (polgármesteri hivatal) vezetője (köztisztviselő). Feladata elsősorban az államigazgatási és az önkormányzati hatósági feladatok ellátása, a hatósági ügyekben való elsőfokú döntés meghozatala, továbbá az önkormányzati döntések szakszerű előkészítése, végrehajtásuk hatékony szervezése, az önkormányzat törvényes működésének biztosítása. Igazgatási értelemben vezeti a helyi vagy közös önkormányzati hivatalt, szakmailag segíti a képviselő-testület és a polgármester munkáját. A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A képesítési követelmények a következők: állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 81-83. § 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 246-257. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 194-205. o.

Relációk