jogalkotási követelmények

A jogszabálynak a címzettek számára egyértelmű szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. Biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, a nemzetközi jogból és az uniós jogból eredő kötelezettségeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek és illeszkedjen a jogrendszer egységébe. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy más magasabb szintű jogszabály rendelkezése. Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A hatálybalépés időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon az alkalmazására való felkészülésre.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 2-4. § Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 186-188. o.

Relációk