hallgatás (jog)

Az irányadó (ügyintézési) határidőn belüli eljárási cselekvési kötelezettség (döntéshozatal) elmulasztása. Jogszerűtlen hallgatás esetén a felügyeleti szerv az erre irányuló kérelem megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és a mulasztó hatóságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. A jogszerű hallgatás három esetét ismeri a Ket. Ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, és nincs ellenérdekű ügyfél, jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, vagy ha a szakhatóság nem ad ki állásfoglalást. A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás mérlegelés nélkül a jogszabályi mértékre történő emelésére irányul. A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha jogszabályban biztosított jogosultság gyakorlásának kizárólag az ügyfél kérelmének benyújtása a feltétele.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 19-20. és 71. §

Relációk