felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a Csődtörvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A felszámolási eljárás az adós székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás. Felszámolási eljárás lefolytatására az adós fizetésképtelensége esetén hivatalból, az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére, a cégbíróság értesítése alapján, illetve a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján kerülhet sor. Az eljárás során az adós fizetésképtelensége miatt a hitelezői követelések általában nem térülnek meg teljes mértékben, ezért a Csődtörvény meghatározza a követelések kielégítési sorrendjét. A felszámolás célja nem a társaság reorganizációja, hanem a hitelezői követelések lehető legteljeskörűbb kielégítése. A felszámolási eljárás befejezését követően a gazdasági társaság a nyilvántartásból való törléssel jogutód nélkül megszűnik.

Tudományterület:

Forrás:

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény [1. § (3), 6. § (1), 22. § (1), 57. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [296-297.o.]

Relációk