vétőképtelen

A károkozó akkor vétőképtelen, ha a belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos magatartása következményeit nem képes felmérni, vagyis aki a konkrét cselekvősségét tekintve nem rendelkezik olyan belátási képességgel, amelynek alapján tudatosan képes látni magatartásának károsító hatását. A belátási képességet tehát mindig az adott károkozás vonatkozásában kell vizsgálni. A belátási képesség fogyatékossága visszavezethető a károkozó életkorára vagy szellemi állapotára. Ez utóbbira példa lehet valamilyen tudatmódosító szer (alkohol, kbító hatású szer stb.) hatása alatti állapot. A vétőképtelen személy főszabály szerin nem felel az általa okozott kárért. A vétőképtelen helyett az felel, aki jogszabály alapján a vétőképtelen gondozójának minősül. Gondozó az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:544. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.)

Relációk