szétválás

A szétválás a származtatott alapítás egyik esete, szétválásra sor kerülhet különválás, illetve kiválás útján, szétválás esetén egy jogi személyből több jogutód jogi személy jön létre. Különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több jogi személyre mint jogutódra száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő jogi személyre mint jogutódra száll át. A különválás és a kiválás között a legfőbb különbség az, hogy különválás esetén a jogelőd megszűnik, kiválás esetén azonban a jogelőd továbbműködik. A szétválás során elkészített átalakulási terv a szétválási terv, amelynek elfogadásáról a szétváló jogi személy döntéshozó szerve dönt. A szétválási terv része a szétválási szerződés, amelyet a szétváló jogi személy tagjai és a jogutód jogi személy tagjai kötnek egymással. A szétváló jogi személy köteles a szétválásról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét kezdeményezni.

Tudományterület:

Forrás:

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. Törvény [18. § (1),(4),(5), 19. § (1)], Ptk. [3:45. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [109.o.]

Relációk