zálogjog

Zálogjoga alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból (zálogtárgy) más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít. A zálogjog azonban szerződési biztosítékként is szolgálhat. Ez azt jelenti, hogy a zálogjog megerősíti a jogosult helyzetét arra az esetre, ha a kötelezett esedékességkor nem teljesítené a szolgáltatást. A zálogjog járulékos jogintézmény, mely fogalom alatt jelen esetben azt értjük, hogy a zálogjog csaknem kivétel nélkül valamilyen követeléshez kapcsolódik és a zálogjog létezésében és terjedelmében alapvetően e követeléshez igazodik. Fajtái pl. kézizálogjog, jelzálogjog, önálló zálogjog.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:86.§-5:87.§; Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [106.-107.o.]; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [207.-225.o.]

Relációk