vélelmezett képviselet

Üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségben képviselőnek kell tekinteni azt a személyt, akiről okkal feltételezhető, hogy az ott szokásos jognyilatkozatok megtételére jogosult. A képviselő jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról tudott. A szabály a vélelem jogtechnikai eszközével a mindennapi életben gyakran előforduló eseteket rendezi, amikor az adott jogviszonyban egyébként képviseleti joggal fel nem ruházott személyek nyilatkozatát a képviseltnek tudjuk be. Egy kisbolti eladóról, aki a pult mögül kiszolgál, alappal feltételezhető, hogy a vételár átvételére is jogosult, akkor is, ha nem tekintendő vezető tisztségviselőnek és eseti meghatalmazással sem rendelkezik. A vélelmezett képviselet esetében a képviselő jogkörének korlátozása főszabályként harmadik személyekkel szemben hatálytalan, hiszen erről tudomásuk nem lehet. Ha viszont a harmadik személy a korlátozásról tudott – pl. az üzlethelyiségben jól látható helyen kifüggesztve olvasható – akkor a képviseleti jog korlátozása vele szemben is hatályos.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:18. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [72.-73.o.]

Relációk